zaterdag 15 februari 2014

Agent voelt zich onveilig in probleemwijk


Politiemensen voelen zich niet veilig tijdens hun werk in probleemwijken. Hierdoor beoordelen ze situaties vaker verkeerd. Een oplossing hiervoor zou kunnen zijn om ze beter voor te bereiden op het werken in achterstandsbuurten. Ook moet er bij bewoners van deze wijken meer respect voor de politie komen. Dat stelt wetenschapper Artie Ramsodit-De Graaf, die vandaag op dit onderwerp promoveert aan de Universiteit van Tilburg. Voor haar onderzoek liep zij mee op een aantal politiebureaus in de armere wijken van grote steden, waar veel mensen van allochtone afkomst wonen.

Auteur Joost van der Wegen (Spits, 12 februari 2012)

Ramsodit ontdekte dat politiemensen tijdens het draaien van hun diensten in probleemwijken afgestompt raken door de agressie waarmee ze worden geconfronteerd: ‘Zij worden regelmatig respectloos benaderd, of krijgen te maken met mensen die gesnoven of gedronken hebben. Ze verdienen hun brood in een beroep waarin ze ’s avonds standaard een kogelwerend vest moeten dragen.’
De druk waaronder de politiemensen werken, zorgt er ook voor dat ze bevooroordeeld raken over de bewoners van de wijk. ‘De gedachte dat de dader wel weer een Marokkaan zal zijn geweest komt dan sneller op in het hoofd, terwijl dit natuurlijk niet vanzelfsprekend is’, aldus Ramsodit. ‘In de praktijk leidt deze houding weer tot een slechtere relatie met de wijkbewoners. Die voelen zich gestigmatiseerd.’ De onderzoeker denkt trouwens niet dat de politie tijdens haar werk op straat bewust discrimineert: ‘Maar omdat er in sommige bevolkingsgroepen meer criminaliteit voorkomt, denkt men dat dit voor alle leden van die groep geldt.’

De promovenda pleit er daarom voor dat de politie haar medewerkers beter voorbereidt op het werk in achterstandswijken: ‘Neem het voorbeeld van de familie die heetgebakerd reageert op de mislukte reanimatie van een familielid. Als agenten op zo’n moment weten dat dit temperamentvolle gedrag nou eenmaal bij hun cultuur hoort, en dat deze mensen niet boos op hen zijn, dan zullen zij anders optreden.’ De onderzoeker denkt dat het goed zou zijn als meer ervaren politiemensen het werk gaan doen in de probleemwijken. ‘Zij denken langer na, voor ze tot actie overgaan.’
Ramsodit denkt dat er andersom ook nog winst te behalen valt: ‘Bewoners zouden meer respect kunnen opbrengen voor het werk van de politie. Als de eerste zin die je uitspreekt tegen een agent die voor je neus staat onbeschoft is, dan moet je niet gek opkijken als zijn reactie ook een keer wat minder professioneel is.’

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.