maandag 10 februari 2014

Nieuw rapport werkwijze AIVD/MIVD niet mee in debat


Een pas afgerond rapport naar de verzameling van gegevens door de inlichtingendiensten AIVD en MIVD zal vandaag niet meegenomen worden in het debat met minister Plasterk hierover.

Auteur Joost van der Wegen

Het onderzoek voor het rapport is uitgevoerd door het CTIVD, de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten, op verzoek van de Tweede Kamer, en in opdracht van de minister. Het is vorige week aan de minister van Binnenlandse Zaken verstuurd, maar over de conclusies wil de CTIVD geen uitspraken doen, omdat de behandeling van het stuk nog niet aan bod is. Dit laat ze via een woordvoerder weten. De commissie kan daarom ook niet aangeven of en wat voor informatie er in het rapport staat over de 1,8 miljoen datagegevens waar het debat vandaag over gaat. De CTIVD meldt gebonden te zijn aan de termijn van zes weken die ministers en de Kamer hebben om op het rapport te reageren.

Het onderzoek is afgelopen zomer door de Tweede Kamer bij de CTIVD uitgezet, om uit te vinden in hoeverre de Nederlandse inlichtingendiensten meewerken in het verstrekken van gegevens over gebruik van telefoon, sms- en internetdiensten aan de Amerikaanse inlichtingendienst NSA. Eerder kwam er kritiek vanuit de Kamer op het feit dat de CTIVD de vragen van het onderzoek zou hebben aangepast. D66-Kamerlid Gerard Schouw stelde vast dat de uitdrukking ‘gegevensverwerking’ was veranderd in ‘het verzamelen van gegevens’. Ook zou de vraag naar de ‘feiten’ in de samenwerking met buitenlandse diensten zijn veranderd in ‘mogelijkheden’ voor die samenwerking. SP-Kamerlid Ronald van Raak laat weten dat hij om die reden ‘geen vertrouwen’ heeft in de CTIVD, en de inhoud van het rapport. ‘In plaats van alleen te bekijken of de inlichtingendiensten zich wel aan de wet houden, zou de commissie moeten onderzoeken wat de Amerikanen met onze datagegevens uitspoken.’ Tweede Kamerlid Madeleine van Toorenburg van het CDA laat in een reactie weten dat de Tweede Kamer de inhoud van het rapport later wel zal behandelen. ‘Maar nu is de vertrouwenskwestie met de minister aan de beurt.’ De Tweede Kamerleden zijn nog niet in het bezit van het CTIVD-rapport, dat inmiddels dus wel op het bureau van de minister van Binnenlandse Zaken ligt.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.